Flyvning fra Arnborg i marts og oktober

Sæsonen på Arnborg løber fra 1.april til 30. september. Dog kan der godt flyves fra Arnborg i weekenderne i marts og oktober måned.

Hvert år laves vagtlister for slæb i marts og oktober måned, hvor frivillige slæbepiloter har tilkaldevagt.

Ved behov for flyslæb i weekenderne i marts og oktober måned kontaktes vagthavende slæbepilot. Vagtliste med kontaktdata findes ved briefingrummet.