Arnborgudvalget - ArnborgBestyrelsen

Arnborgudvalget, i daglig tale ArnborgBestyrelsen, er et udvalg under HB jf. vedtægternes §15. Fra 2016 har ArnborgBestyrelsen overtaget ansvaret for de opgaver, som tidligere var placeret i Svæveflyvecenter Arnborgs Slæbeudvalg (SCAS). SCAS er hermed nedlagt.

ArnborgBestyrelsens opgaver:

 • Igangsætte planer, pålagt af hovedbestyrelsen.
 • Udarbejde forslag til gebyrer og takster og budget, der vedrører flyvevirksomhed og centeret.
 • Styre driften af centeret indenfor rammerne af driftsbudget for flyvevirksomhed og centeret m.v.
 • Efter aftale med hovedbestyrelsen ansætte medarbejdere.
 • Træffe aftale om aktiviteter, der skal finde sted på centeret.
 • Iværksætte anlægsaktiviteter, der er initieret af hovedbestyrelsen samt anlægsaktiviteter der er indeholdt i anlægsbudgetter for centeret.
 • Føre forhandlinger med offentlige myndigheder om forhold der vedrører centerets drift og udvikling.
 • Godkende ejerskifte, opførelse og ombygninger af hytter og udlejning af nye og ledige grunde.
 • Iværksætte de uformelle forhandlinger med brugergruppe af Arnborg, som skønnes nødvendige
 • At tilbyde flyslæb på Svæveflyvecenter Arnborg
 • Optimal sikkerhed for slæbepiloter
 • Effektiv og nødvendig flyslæbskapacitet i en kvalitet og til en pris som er økonomisk forsvarlig.

ArnborgBestyrelsens medlemmer:

Udvalget består af op til 4 personer udpeget af Hovedbestyrelsen. Herudover kan centerchefen deltage i møderne efter behov. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger sin egen mødeaktivitet.

 • Erik Døssing (fmd)
 • Glenn Carstensen (HB kontakt)
 • Tom Finsen

Kontakt:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

I øvrigt henvises til: