Der blev afholdt klubtrænerseminar

Der blev afholdt klubtrænerseminar i Middelfart den 23.-24. februar. Der deltog ca. 21 personer fra 16 klubber.

Bredde- og Fastholdelsesudvalget havde inviteret oplægsholdere til på hver sin måde at belyse problemer og opgaver for klubtrænerne. Tanken var at oplæggene skulle være inspiration til at finde ud af, hvilke roller de nuværende og kommende klubtrænere skal spille i den meget vigtige opgave at gelejde nye S-piloter ud i de nye og spændende udfordringer.


Klubtrænerne lytter til Tom Finsen

Formand Peter Eriksen indledte seminaret med at understrege vigtigheden af klubtrænernes arbejde. Herefter overtog Tom Finsen fra Viborg, og han redegjorde for sine tanker og ideer i sit arbejde som klubtræner. Han forelagde et fint program, som kunne tilbydes nye piloter - og i øvrigt også ældre måske lidt udbrændte piloter, så alle kan få mere ud af deres måde at være svæveflyvere på.


Elke Fuglsang-Petersen

Elke Fuglsang-Petersen fortalte bagefter om, hvordan klubtrænerarbejdet fungerer - eller burde fungere i Slesvig-Holsten.

Idrætspsykolog Mads Wied fortalte på overbevisende måde om klubtrænerroller, om motivation, om angst og andre psykologiske aspekter.

Lars Brygmann fra Skrydstrup var sidste oplægsholder med en fortælling om en pilot, der efterhånden er kørt lidt træt af flyvningen i klubben - ham selv. Men efter en inspirationstur med flyvning i Frankrig havde han lavet et større forarbejde for at få klubben til at gøre mere ud af folk i hans situation.

Seminaret sluttede med et godt og grundigt gruppearbejde, hvor der blev udarbejdet en lang række forslag og ideer til at effektivisere klubtrænerarbejdet. Efter fire uger ville der blive mailet til alle deltagere for at høre om, hvordan det er gået rundt omkring i klubberne. Referat er udsendt til alle deltagere og til de ikke deltagende klubber.

Til efteråret inviteres alle til et evalueringsmøde.

På DSvUs hjemmeside er der oprettet en side til klubtrænere, hvor man kan tilmelde sig som klubtræner

Jørgen Korsgaard og Bent Karlsson fra Bredde- og Fastholdelsesudvalget fulgte seminaret og fortalte om det.

Kommende begivenheder

18 jan
ETU møde Teams
Dato 18. januar 2022 17:00 - 22:00
25 jan
HB Møde 9, Scandic, Odense
25. januar 2022 18:00 - 22:00
5 feb
15 feb
ETU Teams Møde
15. februar 2022 17:00 - 22:00