Opdatering 8. juni 2020 :

Nye retningslinjer fra DIF og DGI

Bemærk at fremover gælder alene de retningslinjer DIF/DGI udsender.

...

 DSvU har på møde d. 14. maj opdateret COVID-19 anbefalingerne.

Se pdf unionsmeddelelse af 14. maj her: (203 KB)

DSvU anbefaller fra i dag følgende:

 • Der kan afvikles flyvning i klubben, hvis anbefalingerne overholdes. Alle arrangementer begrænses til maksimum 10 deltagere. Det gælder blandt andet konkurrencer, som ikke er online, og kurser.
 • Klublokaler holdes lukket, men der bør være adgang til toilet og håndvask samt håndsprit, på de mulige benyttede toiletter og vaskerum. Husk hyppig rengøring af faciliteterne og brug engangsservietter efter håndvask (ingen håndklæder).
 • Klubfaciliteter kan dog anvendes til administrative formål, så som føring af journaler/logbøger og registrering af flyvninger samt reparationer på værkstedet. Køkkenfaciliteter og køleskabe kan ligeledes anvendes til opbevaring af mad og eventuel opvarmning af medbragt mad.
 • Briefing bør holdes udendørs eller i hangaren. Afhold eventuelt briefing i flere hold, først certifikat indehavere, derefter elever.
 • En flyveplads er stor, der kan godt opholde sig mere end en gruppe af 10 personer på den samtidigt, hvis disse er klart adskilte og udfører forskellige aktiviteter.
 • Overhold altid afstanden på 1 meter mellem enkelte personer, også når flyene tages ud af hangaren og manøvreres rundt på pladsen, undgå så vidt mulig at flytte rundt i de forskellige grupper.
 • Vi anbefaler, at der blandt de tilstedeværende udpeges en person hvis roller er at overvåge at de tilstedeværende ikke glemmer at opføre sig hensigtsmæssigt, at folk ikke unødvendigt samler sig i grupper osv. Vær opmærksom på at de gamle vaner ikke vender tilbage.
 • Vask eller afsprit dine hænder inden du nærmer dig flyet, traktoren eller wirehenteren. Sørg for at der er håndsprit på startstedet, anvend evt. handsker hele dagen.
 • Afsprit holder/tablet til startliste, rat og betjeningsgreb på køretøjer. Lad den samme person betjene det samme redskab/køretøj, og skift så sjældent som muligt.
 • Vi anbefaler at styrepind, betjeningsgreb, instrumentbræt og hoodramme rengøres med sprit eller sæbevand før og efter dagens flyvning, samt når der skiftes pilot. Vi anbefaler, at der flyves med handsker. Plexiglas tåler ikke sprit, så brug sæbevand til hoodrammen
 • Planlæg flyvningen udenfor cockpittet inden ombordstigning. Hold 2 meters afstand når i taler ansigt mod ansigt, for eksempel når instruktøren briefer eleven.
 • Personer i risikogrupperne bør være særligt opmærksomme på Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 • Endeligt, så beder vi jer om at være fornuftige, tænk jer om, brug den nødvendige tid til at forberede jer på at operere under disse betingelser. Dette er ikke en facitliste, men ideer og anbefalinger, som i hver enkelt klub skal overvejes.
 • Det er op til hver enkelt forening, instruktør og pilot at vurdere om I ønsker/er i stand til at fungere på de præmisser der anbefales. I er altid velkomne til at kontakte DSvU for yderligere råd og vejledning.

Det forventes at reviderede retningslinjer i forbindelse med 3. fase af genåbningen udsendes i første halvdel af juni måned.

 

Tidligere anbefalinger: 

21. april 2020:

Opblødning af anbefalingerne for udendørsidræt... og vi kan igen skole.

DIFs anbefalinger

DIF tilpasser anbefalingerne til sine specialforbund og idrætsforeninger. Fremover lyder budskabet fra DIF, at udendørsidræt uden kropskontakt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.

Det indebærer blandt andet:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer.
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

DIF anbefaler inden for disse rammer, at Udendørsidrætsaktivitet uden kropskontakt kan finde sted hvis de enkelte foreninger organiserer aktiviteterne i henhold til nedenstående.

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper.
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

Se også dif.dk/corona

Det betyder at DSvU anbefaler følgende til klubberne:

Man kan afvikle flyvning i klubben, hvis man overholder ovenstående retningslinjer. Alle DSvU arrangementer, konkurrencer som ikke er online og kurser aflyses indtil videre.

Klublokaler holdes stadig lukket, men der bør være adgang til toilet og håndvask samt håndsprit, på de mulige benyttede toiletter og vaskerum. Husk hyppig rengøring af faciliteterne.

Briefing bør holdes udendørs eller i hangaren. Afhold eventuelt briefing i flere hold, først certifikat indehavere, derefter elever.

En flyveplads er stor, der kan godt opholde sig mere end 10 personer på den samtidigt, men overhold altid afstanden på 2 meter mellem enkelte personer, også når flyene tages ud af hangaren og manøvreres rundt på pladsen, undgå så vidt mulig at flytte rundt i de forskellige grupper.

Vi anbefaler, at der blandt de tilstedeværende udpeges en person hvis roller er at overvåge at de tilstedeværende ikke glemmer at opføre sig hensigtsmæssigt, at folk ikke unødvendigt samler sig i grupper osv. Vi har efterhånden lært det, men der er altid en risiko for at de gamle vaner vender tilbage.

Vi kan ikke medbringe egne remedier. Vask eller afsprit dine hænder inden du nærmer dig flyet. Sørg for at der er håndsprit på startstedet, anvend evt. handsker hele dagen.

Afsprit holder/tablet til startliste, rat og betjeningsgreb på køretøjer. Lad den samme person betjene det samme redskab/køretøj, og skift så sjældent som muligt.

Vi anbefaler at styrepind, betjeningsgreb, instrumentbræt og hoodramme aftørres med sprit før og efter dagens flyvning, samt når der skiftes pilot. Vi anbefaler, at der flyves med handsker.

For tosædet flyvning anbefaler vi desuden, at man begrænser flyvning til skoleflyvning, flyvning hvor der et krav fra myndigheder, eller behov ud fra en betragtning om flyvesikkerhed. (uddannelse, forårscheck og flyvninger med instruktør for at holde sit certifikat gyldigt).

Vi anbefaler at man begrænser tosædede flyvningers længde så meget som muligt, uden at det må gå ud over flyvesikkerheden.

Planlæg flyvningen udenfor cockpittet inden ombordstigning.

En flyvning skal tage den nødvendige tid, men hvis en elev f.eks. skal fokusere på starter eller landinger, så undlad termikflyvning. Skulle den ene af de ombordværende være smittebærer, er den tid den anden ombordværende påvirkes af smitten en væsentlig faktor for hvor alvorligt smittetageren bliver ramt af sygdommen.

Tænk på at bryde smittekæden, lav ”par”, alternativt mindre grupper af en instruktør og 1 eller 2 elever, og lad disse flyve sammen en halv dag, inden en anden instruktør flyver med sin(e) elev(er) resten af dagen.

Det kan være en god ide at flyve med ansigtsmaske i et tosædet fly, hvis man kan skaffe dem. Det forhindrer sikkert ikke smitte, men det kan reducere mængden af virus man måtte blive angrebet af, og giver kroppen bedre mulighed for at følge med i produktionen af antistoffer.

Personer i risikogrupperne bør naturligvis ikke deltage i aktiviteterne, men blive hjemme.

Endeligt, så beder vi jer om at være fornuftige, tænk jer om, brug den nødvendige tid til at forberede jer på at operere under disse betingelser. Dette er ikke en facitliste, men ideer og anbefalinger, som i hver enkelt klub skal overvejes.

Det er op til hver enkelt forening, instruktør og pilot at vurdere om I ønsker/er i stand til at fungere på de præmisser der anbefales. I er altid velkomne til at kontakte DSvU for yderligere råd og vejledning.

Med venlig hilsen

Dansk Svæveflyver Union

Se også Unionsmeddelelse nr. 16 af 21-04-2020:  https://medlem.dsvu.dk/medd/2020-1/2142-opblodning-covid-19/file/menu-id-234 

Kommende begivenheder

9 dec
15 dec
HB Møde, Arnborg med personale
15. december 2023 13:00
13 jan
FI(S) Kursus Arnborg, Faglig teori
13. januar 2024 - 14. januar 2024
13 jan
Teoretisk TMG FI(S) Kursus, Herning
13. januar 2024 9:00 - 17:00
17 jan
HB møde Teams
17. januar 2024 19:00