Raskmelding efter COVID-19-sygdom - samt anbefalinger i forb. m. vaccination.

Her kan du finde vejledning om raskmelding, efter du har været igennem et sygdomsforløb med COVID-19 som flyvepersonel. Informationen er fra Trafikstyrelsen. (Link)

Omkring vaccination skal man være opmærksom på at EASA den 25. marts 2021 har udsendt nye anbefalinger vedrørende COVID-19 vaccination i SIB nr. 2021-06. 

Luftfartøjsoperatører, AeMC'er, AME'er og flyvebesætningsmedlemmer samt ATCO'er opfordres til at orientere sig om SIB'en på EASA's hjemmeside.

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-publishes-safety-information-bulletin-sib-2021-06-vaccination-aircrew

 

Omkring Raskmelding efter sygdom har EASA udgivet en vejledning med anbefalinger.

Ved raskmelding efter COVID-19-sygdom skelnes overordnet mellem tre slags sygdomsforløb:

  1. Ingen symptomer. Det vil sige sygdom opdaget ved positiv test uden reel mistanke om aktuel eller tidligere COVID-infektion.
  2. ”Godartet” sygdom. Det vil sige sygdom med symptomer men uden hospitalsbehandling.
  3. Moderat og svær sygdom. Det vil sige sygdom, som er hospitalsbehandlet.

Til alle raskmeldinger kræves der, at data fra Sundhed.dk for perioden med sygdom, og i tilfælde af behandling fuld journal for forløbet, fremlægges.

Raskmelding ved sygdomsforløb uden symptomer

Raskmelding kan foretages af flyvelæge (AME) tidligst 14 dage efter den positive test blev taget og forudsat, at helbredet er godt, og uden at der stilles krav om fornyet, negativ PCR-test. Raskmelding kan i enkelte tilfælde foregå telefonisk.

Raskmelding ved sygdomsforløb med symptomer, men uden hospitalsbehandling

Raskmelding kan foretages af en flyvelæge (AME)

  • tidligst 7 dage efter symptomfrihed (for praktiske formål er smagsforstyrrelse ikke inkluderet, da smagsforstyrrelse kan vedvare i måneder efter overstået sygdom, mens fatiguesymptomer, feber, kortåndethed og lugtesans skal være restitueret) uden fornyet PCR-test, men altid med vurdering af psykisk tilstand.
  • og tidligst 14 dage efter første positive test eller symptomers fremkomst.
  • og, hvis der har været åndedrætssymptomer, efter kontrol-CT-røntgenoptagelse af lunger, hvor der IKKE findes følger af lungebetændelse.
  • og efter undersøgelse hos flyvelæge.

Raskmelding ved sygdomsforløb med hospitalsbehandling.

Raskmelding kan kun ske i et flyvemedicinsk center (AeMC) og kun efter gennemførelse af klinisk undersøgelse, lungefunktionstest, kontrol-CT-røntgenoptagelse af lunger, almindelig neurologisk screening (dog ikke obligatorisk hos specialist – se dog nedenstående information om psykisk belastning), hjerteundersøgelse inklusive obligatorisk arbejds-EKG (hvor effekt på Bruce 4 /10 METs skal opnås, og blodets iltmætning måles under arbejde). Desuden skal psykisk helbred beskrives og – selvfølgelig – være tilfredsstillende.

Der raskmeldes som udgangspunkt for kortere tid (TML) og kræves fornyet vurdering i flyvemedicinsk center efter genoptagelse af flyvning.

Vigtig information om psykisk belastning efter sygdomsforløb med hospitalsbehandling.

Et moderat eller sværere COVID-19-sygdomsforløb vil give risiko for alvorlig psykisk belastning.

(COVID-)lungebetændelse med iltmangel og iltbehandling og – især – behandling i respirator vil med stor risiko kunne medføre psykiske og kognitive gener.

Derfor vil alle, som har været respiratorbehandlet, skulle evalueres af psykolog/neuropsykolog før raskmelding, og alle, som har været iltbehandlet, vurderes grundigt for psykisk påvirkning psykisk på grund af risiko for længerevarende kognitive gener og risiko for udvikling af depressive symptomer.

...

Se også: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/guidelines_for_aemcs_and_ames_regarding_the_examination_and_assessment_of_applicants.pdf

 

 

 

 

Kommende begivenheder

9 dec
15 dec
HB Møde, Arnborg med personale
15. december 2023 13:00
13 jan
FI(S) Kursus Arnborg, Faglig teori
13. januar 2024 - 14. januar 2024
13 jan
Teoretisk TMG FI(S) Kursus, Herning
13. januar 2024 9:00 - 17:00
17 jan
HB møde Teams
17. januar 2024 19:00