CORONA-UPDATE: (Opdateret 18. marts 2020)

I bestræbelserne på at forhindre udbredelsen af Coronavirus i Danmark har de offentlige myndigheder indført omfattende restriktioner.

Situationen er alvorlig og der er en alvorlig beslutning, som Dansk Svæveflyver Union naturligvis støtter op omkring.

Derfor aflyses en del arrangementer der var planlagt til den kommende tid.

  • Repræsentantskabsmøde d. 14. marts – udskydes indtil videre i ca. 4 uger. Ny dato er ikke fastlagt endnu. Vi gennemføre ekstraordinært repræsentantskabsmøde online. Klubber og formænd informeres direkte omkring det praktiske.
  • Jysk-Fynsk, d. 19. marts – udsættes på ubestemt tid.
  • Teoriprøven d. 21. marts aflyses. Der er allerede planlagt en prøve de. 18. april som vi pt. forventer kan gennemføres.
  • Junior-lejr på Kaldred. Udsættes til senere på året. 
  • Kursus i undervisningslære, ultimo marts. Udsættes til et senere tidspuinkt.

Se også HB referat af 17. marts 2020: https://medlem.dsvu.dk/organisation/hb/2125-hb-referat-17-marts-2020/file/menu-id-234 

Alle der er tilmeldt en af ovenstående aktiviteter vil modtage en mail herom og alle opfordres til at holde øje med yderligere informationer som Dansk Svæveflyver Union udsender herom, både på hjemmesiden og på Facebook.

Vi opfordrer til, at klubberne udsætter klubaktiviteter, herunder teoriundervisningen i klubberne, i perioden hvor restriktionerne er gældende.

Unionskontoret er fortsat bemandet som normalt, men vi henstiller til at henvendelser foregår pr. e-mail og ikke ved personligt fremmøde.

Vi håber, at alle har forståelse for denne beslutning.

Dansk Svæveflyver Union.

 

 

 

Kommende begivenheder

18 feb
Fælles udvalgsmøde
Dato 18. februar 2023 9:30 - 15:00
21 feb
ETU møde-Teams
21. februar 2023 19:30 - 20:30
25 feb
2 mar
IGC Meeting Copenhagen 2023
2. marts 2023 - 5. marts 2023