PFT spørgsmål 2018

Spørgsmålene indeholder flere emner, som ikke kræves til et egentligt PFT, og klubberne kan klippe i spørgsmålene, så det passer i den enkelte klub.

Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler – herunder adgang til internettet.

Flyvekort Copenhagen Area 1:250.000 (Effective date: 29 MAY 2015, 7.359 kb)
Flyvekort Danmark 1:500.000 – forsiden (Edition 39, 13 APR 2017, 22.713 kb)
Flyvekort Danmark 1:500.000 - bagsiden (1.167 kb)

Spørgsmålene kan hentes i en PDF fil.

Flyvningen forudsættes at foregå den 21.4.2018. Der er på dagens briefing foreslået en trekantflyvning fra Arnborg, Arden til Viborg Flyveplads og retur til Arnborg, forventet baneretning er 27.

Klubberne på Sjælland planlægger en trekantflyvning fra klubben til Kronborg til Næstved og retur til klubben.

To S-piloter vil flyve sammen i en Duo Discus XLT. Begge piloter er omskolet til flyet og begge har gyldigt S-certifikat og passagertilladelse, men ingen af dem er instruktør eller sikkerhedspilot. Pilot B er endvidere omskolet til TMG. Der er mulighed for både spilstart og flyslæb.

Piloternes flyvestatus:

Pilot A

Pilot B

Totalt antal timer

297

172

Totalt antal starter

971

455

Starter indenfor seneste 90 dage

5

4

Heraf på Duo Discus

3

3

Antal starter på TMG seneste 15 dage

0

1

Antal spilstarter seneste 12 mdr.

24

17

Antal flyslæb seneste 12 mdr.

1

3

Antal TMG starter seneste 12 mdr.

0

15

Antal starter seneste 6 mdr.

5

4

Antal timer indenfor 6 mdr.

3

2

PFT aflagt dato

16.04.2018

19.10.2017

PFT aflagt på

Spilstart

TMG

Medical udløbsdato

13.03.2019

23.06.2021

Flyets vedligeholdelsesstatus

Frigivet til (hvad der indtræffer først)

Udført dato

M-Kontr. / S-nr.

Underskrift

Tacho

Starter

Timer

Dato

56

2000

2210

01.02.2019

01.02.2018

M 4711

Freddy

Flyets aktuelle status

Tacho

Starter

Timer

ARC gyldig til

51

1920

2155

01.02.2019

Vejrudsigten nævner, at der er instabil koldluft over området

1.

METAR

ekbi 210520z auto 36005kt 9999ndv ncd m02/m05 q1036=

2.

TAF-FT

ekbi 210503z 2106/2206 01008kt 9999 sct030 becmg 2110/2112 34012kt becmg 2116/2119 20005kt becmg 2203/2206 24015kt=

3.

TAF-FT

ekch 210503z 2106/2206 vrb05kt 9999 sct030 becmg 2110/2113 07012kt becmg 2114/2117 vrb05kt=

4.

METAR

ekch 210650z 06004kt 020v110 9999 few020 03/m02 q1036 nosig=

5.

TAF-FC

ekrk 210504z 2106/2115 04008kt 9999 sct030 becmg 2110/2113 13012kt=

6

METAR

ekrk 210820z auto 33004kt 260v020 9999ndv few024/// sct028/// bkn034/// bkn044/// 05/m02 q1036=

7.

TAF-FT

eksp 210451z 2106/2206 01006kt 9999 sct035 tempo 2107/2115 6000 -shrasn sct020tcu becmg 2117/2120 29004kt=

8.

METAR

eksp 210650z 03006kt 350v060 9999 few040 sct060 03/m03 q1037 nosig=

Piloterne og deres rettigheder

1.

Må pilot A være fartøjschef på flyvningen hvis starten skal foregå i flyslæb ?

2.

Må pilot B være fartøjschef på flyvningen hvis starten skal foregå i spilstart ?

3.

Hvad er minimumskravet for at pilot B kan flyve TMG d. 21.04.2018 ?

4.

Pilot A’s N-BEG har sprogniveau 4. Hvor mange år er sprogniveau 4 gyldigt ?

5.

Hvis flyvningen med Pilot A og B ombord i Duo Discus’en skal kunne gennemføres, hvem skal så være fartøjschef ?

6.

Hvilken startmetode skal benyttes ?

7.

Kan begge piloter føre flyvningen i deres svæveflyvelogbøger ?

Vejret

1.

Gennemgå METAR og TAF og beskriv, hvad de forskellige udtryk betyder.

2.

Giv en beskrivelse af vejret den 21.4. i forhold til den strækflyvning, som piloterne vil flyve, og hvilke tanker gør du dig om planlægningen af turen i forhold til vejret?

3.

I METAR og TAF er skymængden angivet som bl.a. ”sct” (scattered) og ”bkn” (broken). Hvad er forskellen på disse to angivelser, og hvad betyder det i praksis for svæveflyvepiloter – herunder motorsvæveflyvepiloter – i deres planlægning af flyvning?

Flyet og materiellet

1.

Under dagligt tilsyn opdages det, at højdemåleren i forsædet ikke virker. Må flyet flyve med en defekt højdemåler?

2.

Det lykkedes at finde fejlen på højdemåleren, så nu kommer piloterne afsted. Duo Discus’en må i spilstart bruge brunt sprængstykke, men der er ikke brunt tilgængeligt. Der er sort, rødt og og så et sprængstykke, som har påstemplet tallet ”4”, men farven kan ikke ses.

Hvilke af de nævnte sprængstykker må bruges?

3.

Under spilstarten, får de wirebrud i ca. 130m. Vinden kommer ind skråt forfra fra højre side og er ca. 15 kt. Hvordan er den korrekte procedure ved afbrudt start fra denne højde?

4.

Har klubben en holdning til flyvning med udstyr der er defekt, eller delvis defekt.

Diskuter det principielle med flyvning med defekt udstyr – har det evt nogle følgevirkninger i andre forhold i klubben. Send gerne en kort beskrivelse/referat af jeres diskussion/holdning til flyvesikkerhedsudvalget.

Luftrummet, vigepligtsregler m.m.

1.

Hvad er luftrumsklassen omkring Arnborg, Karup TMA og Karup CTR?

Hvad er luftrumsklassen omkring Klubben, Roskilde TMA og Roskilde CTR?

2.

Hvad er vejrminima i flyvning i disse luftrumsklasser ?

Klasse C

Klasse D

Klasse G

3.

Jylland: Skybasen over Arnborg er 3500’. Hvor højt må piloterne i Duo’en flyve op under skyerne?

Sjælland: Skybasen over det meste af Sjælland er 3500’. Der er ikke åbnet for svæveflyveområderne og der er ikke givet tilladelse til at flyve ind i områderne. Hvor højt må piloterne i Duo’en flyve op under skyerne?

4.

Jylland: Hvis piloterne vælger den direkte kurs fra Arnborg til Arden, kommer de ind i Karup TMA. Hvilke regler gælder for indflyvning i Karup TMA?

Sjælland: Hvis piloterne vælger den direkte kurs fra klubben til Kronborg, kommer de ind i Roskilde TMA. Hvilke regler gælder for indflyvning i Roskilde TMA?

5.

Jylland: Hvilke vejrminima gælder i Karup TMA når svæveflyveområderne er åbne til 4000 fod, og skyerne ligger i 4200 fod?

Sjælland: Hvilke vejrminima gælder i Roskilde TMA når svæveflyveområderne er klub tildelte til 4000 fod og skyerne ligger i 4200 fod?

6.

Jylland: Hvilken frekvens skal radioen indstilles på, når der flyves i Karups TMA når svæveflyveområderne er åbne?

Sjælland: Hvilken frekvens skal radioen indstilles på, når der flyves i Roskilde TMA når svæveflyveområderne er klub tildelte?

7.

Sjælland: Angiv reglerne for flyvning i transitområderne i Roskilde TMA.

8.

Jylland: Piloterne får vendt Arden og er nu på vej mod Viborg flyveplads. Termikken er blevet væsentlig dårligere end forventet. De kan se en enkelt cumulus (cu) over Viborg by, og beregner at de kan ankomme over byen i ca 250 m. Hvad er laveste tilladte flyvehøjde over bymæssig bebyggelse?

Sjælland: Piloterne får vendt Kronborg og er nu på vej mod Næstved. Termikken er blevet væsentlig dårligere end forventet. De kan se en enkelt cumulus (cu) over Næstved by, og beregner at de kan ankomme over byen i ca 250 m højde. Hvad er laveste tilladte flyvehøjde over bymæssig bebyggelse?

9.

Piloterne kan se at de vil ankomme lavere end beregnet og beslutter at udfælde turbo-motoren. I hvilken minimums højde anbefales det at motoren skal  være kørende, samt hvordan vil du planlægge din flyvning før udfældning og anvendelse af turbo-motoren.

10.

Turbo-motoren virkede efter hensigten og under hjemflyvningen med motoren i gang, møder de et andet svævefly der kommer på skærende kurs fra venstre i nogenlunde samme højde. Hvem har vigepligt?

Unionshåndbogen – operative spørgsmål

1.

Hvilke dokumenter skal medbringes i flyet, der flyves?

3.

Hvad er minimums højde for tilsigtet spind?

4.

Hvad er minimumshøjden for øvelser i unormale flyvestillinger?

5.

Er der nogen aldersgrænse for spilfører?

6.

Hvilke regler er der til startwireren

7.

Hvad er mindste flyvehøjde et selvstartende fly eller et flyslæb kan befinde sig i ved passage af baneenden?

8.

Når et fly er blevet samlet efter en adskillelse, skal samlingen dokumenteres. Hvem gør det og hvordan dokumenteres det?

9.

Hvem er ansvarlig tilsynsførende for, at dagens flyvning foregår efter vedtagne retningslinjer, når der foregår uddannelsesflyvning?

10.

Hvem kan uddanne nye spilfører?

For instruktører

1.

Hvad er minimums kravene til flyvetid, antal starter og alder for en elev, der ønsker at gå solo?

2.

Hvem kan give tilladelse til begrænset eneflyvning, og hvor lang tid kan en sådan tilladelse være gyldig?

3.

En pilot med eneflyvningstilladelse er ved at løbe ud af tid på teoriprøven, men har endnu ikke opnået minimums kravene for at gå til S-flyveprøven. Hvad er kravene til flyvetid og antal starter for at kunne få en lokalflyvningstilladelse?

4.

Hvad er gyldighedsperioden for en nyudstedt lokalflyvningstilladelse?

5.

For at piloten kan anvende rettigheden som ny lokalflyvningspilot er der en række betingelser der skal opfyldes mht til PFT, flyvetid, starter og vindstyrke. Nævn betingelserne.

6.

Hvem kan skrive for et PFT?

7.

Hvad skal et PFT altid indeholde?

8.

Som instruktør er der en række minimumskrav for at kunne opretholde sin instruktørstatus. Nævn de flyvemæssige krav?

9.

En S-pilot ønsker at blive uddannet til flyvning med passager, hvad indgår i den praktiske uddannelse?

10.

Hvilket instrument er udviklet til vurdering af en pilots til-enhver-tids trænings niveau, til brug ved omskoling og strækflyvninger?

Radiospørgsmål

1.

I hvilke situationer er det kun tilladt at anvende standardudtrykket ”Cleared / tilladt”.

2.

De forskellige meldinger er opdelt i prioriteter, nævn prioriteterne.

3.

Der findes krav om tilbagemeldinger. Nævn hvilke tilbagemeldinger, der altid skal tilbagelæses?

4.

I din kommunikation med en ATC enhed, har du foretaget en forkert melding. Hvordan retter du din kommunikation med enheden?

5.

Hvad er SSR-transponderkoden for en radiofejl?

Kommende begivenheder

26 sep
ETU møde, Arnborg
Dato 26. september 2023 18:00
7 okt
HB Møde, Arnborg, budget
7. oktober 2023 9:00
14 okt
NH Efterårssamling, Arnborg
14. oktober 2023 9:30 - 17:00
  • Ingen indlæg at vise.