Per Wistisen er død


Per Wistisen

Per Wistisen er efter lang tids svær sygdom afgået ved døden den 18. august 2016.

Som DSvU’s kasserer ydede Per gennem en årrække en kæmpe indsats. Per var blandt andet den konstruktive og samtidigt pragmatiske arkitekt bag integreringen af støtten fra Team Danmark, og han sikrede at DSvU's aktivitetsniveau blev løftet ganske væsentligt gennem etableringen af et elitesportscenter i Arnborg. Et løft vi stadig nyder godt af mange år efter at støtten ophørte.

De seneste år har Per været medlem af KDA's bestyrelse.

Æret være hans minde.

Peter Eriksen
Formand for DSvU