Nordisk Svæveflyvedag 20. august 2016

Norge, Sverige og Danmark satser i fællesskab på at gøre noget ud af denne dag.

Formålet er at gøre svæveflyvning endnu mere kendt i offentligheden ved at få klubberne i de tre lande til at lave "Åbent hus", "Bliv pilot", "Flyv med ørnene", "Hold drømmen i live", "Giv drømmene vinger" o.lign. arrangementer. Og formålet vil naturligvis også være at tiltrække nye medlemmer til klubberne.

DSvU opfordrer klubberne til at begynde at forberede dagen allerede nu. I løbet af juni måned vil der blive oprettet et link på http://dsvu.dk, hvor interesserede kan hente oplysninger og tips om klubberne i deres eget nærområde. På https://medlem.dsvu.dk oprettes et link til en masse praktiske ting, der kan anvendes af klubberne såsom skabeloner til plakater til mangfoldiggørelse og opsætning i lokalområdet. Desuden udsender DSvU primo august en inspirerende pressemeddelelse, som forbereder dagen.

Jørgen Korsgaard fra Viborg Svæveflyveklub og suppleant til HB er DSvUs tovholder for dagen.