strkflyvning slaglille

I påsken blev der fløjet intensivt i områderne omkring Billund TMA.
Billund ATC roser os for, at det hovedsageligt er gået godt mht. brugen af svæveflyveområderne.

Desværre blev der også fløjet uautoriseret ind i Billund TMA. Specielt den 4. april.

Der blev fløjet ind over område Brande i FL 70, der kun var åbnet til FL 60.
Der blev fløjet ind i TMAet syd for Brande, hvor bundgrænsen på området er 2.500’.

DSvU har indgået en samarbejdsaftale med Naviair/Billund ATC om benyttelsen af svæveflyveområder inde i Billund TMA. DSvU har fra begyndelsen gjort det klart for svæveflyverne, at benyttelsen af svæveflyveområderne forudsætter, at piloten enten har deltaget i seminarerne i 2012 eller er blevet grundigt briefet af en kompetent person, f.eks. klubbens flyvechef eller en instruktør med den nødvendige viden. Alternativt kan en pilot anmode om en briefing på Svæveflyvecenter Arnborg.

At man ikke har opnået viden om benyttelsen af svæveflyveområderne har imidlertid intet at gøre med, om man uautoriseret flyver ind i TMAet. Det er ganske almindelig viden om, hvor grænserne på et TMA er, en viden som enhver fartøjschef allerede har. Det kan kun være sløseri med navigationen, der har medført den uautoriserede flyvning.
DSvU skal opfordre alle piloter, der flyver i nærheden af Billund TMA om at genopfriske reglerne, herunder at gennemgå den power point præsentation, der findes på DSvU’s hjemmeside under DSVU, for piloter, Billund TMA, og læse samarbejdsaftalen (lokal ATS-instruks Billund ATC).


Det er i 2012 lykkedes os at få en aftale, som sikrer svæveflyvning i det meget attraktive område omkring Billund flyveplads. Sæt det ikke over styr.

Kommende begivenheder

25 Okt
Klubtrænerseminar 4.0 - AFLYST !
Dato 25. Oktober 2019 16:00 - 26. Oktober 2019 16:00
30 Okt
HB-møde - Budgetmøde, Odense
Dato 30. Oktober 2019 16:00 - 22:00
9 Nov
Konference 2019
Dato 9. November 2019
9 Nov
Efteruddannelseskursus for Instruktører i Arnborg
Dato 9. November 2019 9:00 - 16:00

Nordic Gliding Magazine