Vintage Glider Rally er slut

HvornaarMaaViMon

I dagene 2. – 12. august var DASK vært for det 42. internationale rally for veteransvævefly og DSvU havde velvilligt stillet Arnborg til rådighed for arrangementet.


Forud for rally’et havde DASK påtaget sig at foretage en tiltrængt forskønnelse af Arnborg. Den gamle hangar blev malet og der blev ryddet op ude og inde. Der blev rejst et stort telt foran Kantinen til brug for briefinger og festaftener. Trekanten blev omdannet til midlertidig campingplads og ude på pynten blev der etableret cafe med udendørs servering.


Ud over centrets spil var der hentet yderligere to to-tromlede spil til pladsen, således at der var sikkerhed for at der altid kunne være to spil i funktion. Der var fire slæbefly til rådighed ud over Pawnee’en, som skulle slæbe for de mere moderne brugere af Arnborg. Til at bugsere de gamle fly på jorden var der fremskaffet tre veteran-traktorer.

Der blev fløjet på alle dagene frem til og med 10. august. De sidste dage forsvandt i regn og blæst, forårsaget af endnu en veteran, nemlig orkanen Bertha der kom helt fra den amerikanske østkyst for at deltage.

Der blev fløjet i alt 600 spilstarter, 233 flyslæb samt 4 gummitovsstarter. Den bedste dag var fredag den 8., hvor der blev lavet 158 spilstarter og 78 slæb – vist rekord for Arnborg gennem alle de 50 år, hvor der har været svæveflyvning på matriklen.

De fleste piloter koncentrerede sig om at holde deres veteranfly i luften længst muligt. Men på et par dagene var vejret faktisk så godt at der blev udskrevet strækopgaver, typisk 100 km trekanter. Opgaverne blev naturligt nok vundet af de mere moderne typer, såsom K-6, Bergfalke.

Deltagerne kom fra 15 lande, og der var i alt 193 med pilotstatus. Derudover var der ca. 150 crewmembers. Fra DASK’s side blev arrangementet båret af en entusiastisk indsat af ca. 90 hjælpere.

På de vejrmæssigt gode dage kom der desuden en mængde gæster og tilskuere, naturligvis især folk med flyvemæssig baggrund, men også adskillige mere jordbundne folk. Søndag den 3. var berammet som nabodag, og ca. 40 borgere fra Arnborg by tog imod indbydelsen og kom ud på pladsen. På denne dag har der været op mod 600 mennesker på flyvepladsen.

VGC Hangar

Der deltog op mod 100 veteransvævefly, fordelt på ca. 50 typer. Der er fotos af adskillige af de gamle veteraner (flyene) på VGC2014-hjemmesiden - http://www.vgc2014.dk/index.php/da/galleri/rally-fly

Nu er rally’et slut, og DASK har gjort sig de største anstrengelser for at rydde op og efterlade centret i god stand. De mere ungdommelige kræfter må nu tage over ...

 

Kommende begivenheder

9 okt
Innovations- og fundrasingkursus
Dato 9. oktober 2021 9:00 - 17:00
18 okt
Efterårs skoling ØSF
18. oktober 2021 - 22. oktober 2021
19 okt
HB møde 7 - Budgetmøde. Fysisk, Vejle/Odense
19. oktober 2021 18:00 - 22:00
20 okt
ETU møde, Teams
20. oktober 2021 17:00 - 22:00
30 okt
Innovations- og fundrasingkursus
30. oktober 2021 8:00 - 16:00
  • Ingen indlæg at vise.