Dansk Svæveflyver Union afholdt d. 2. februar 2014 et Mini Miljø kursus for DSvU’s klubber. Arrangementet er et led i DSvUs certificering som grønt forbund, herunder at tilskynde unionens medlemmer til at deltage i det lokale arbejde på natur- miljør og planlægningsområdet.

 Af Søren Pedersen og Bent Karlsson.

Søren Pedersen – Tidligere KDA med arbejdsområde Miljø stod for dagens program.

Miljø og flyvepladser omkring årtusindeskiftet

Miljøgodkendelser af flyvepladser blev et krav i begyndelsen af ’90erne, hvor men fra Regeringens side besluttede at alle flyvepladser i Danmark, med et vist aktivitetsniveau, skulle have en Miljøgodkendelse.

Dengang stod Amterne for udstedelsen af Miljøgodkendelserne, mens kommunerne efterfølgende stod for tilsyn og kontrol. Venlige og hjælpsomme medarbejdere ved Amterne havde på denne måde lært lidt om flyvning, flyvningens behov og de udfordringer man som luftsportsudøver kunne stå med.

Alt dette vendte Kommunalreformen om på 1. januar 2007. Vores venner i Amterne blev sagt op og ansvaret for både udstedelse og det efterfølgende tilsyn tilfaldt nu kommunerne.

Kun meget få personer, om nogen overhovedet, havde nu indsigt i dette arbejdsområde og set i lyset af de arbejdsbyrder Kommunalreformen i øvrigt pålagde kommunerne, er flyvepladser ikke et af de områder der først er blevet taget fat på.

Modstandere af flyvepladser har været langt bedre til at organisere sig end folk indenfor Luftsport og Fritidsflyvning – og udelukkende derfor, står de langt stærkere end os piloter i forhold til vores omverden og specielt det politiske system.

alt

Hvad betyder det for os ?

På samme måde som det er vanskeligt at tegne en brandforsikring når huset er brændt, må klubberne hurtigst muligt etablerer et netværk under DSvU, hvor erfaringsudveksling kan samles op og udveksling kan finde sted.

Erfaringerne viser, at spørgsmål der handler om flyvepladser er yderst sensitive og skal behandles med stor forsigtighed.
Det er derfor ikke helt ligegyldigt hvordan sådanne sager håndteres. Hvis en sag først er gået i hårdknude og kommunen har skrevet et afslag, kan det være meget vanskeligt at ændre igen.

En af de udfordringer der er på vej er ”Vandhandleplaner” og ”Klimatilpasningsplaner” som kommunerne i disse år tumler med. Eksempelvis er mange flyvepladser af historiske årsager beliggende på enge og i mindre attraktive områder, hvor flyvepladsen via dræn til vandløb og åer sikre et rimeligt tørt areal at flyve fra. Hvad vil det betyde hvis vandspejlet hæves ? - rørlagte vandløb skal blotlægges ? eller hvad betyder et par vindmøller eller 10, eller en linieføring af en ny række højspændingsmaster for jer.

Der bør ikke være tvivl om, at uanset om man vil det eller ej, så kommer problemerne også til din klub en dag.

Hvordan kommer vi igang ?

Alle DSvU’s klubber bør blandt deres medlemmer, finde én eller to personer hvis ansvarsområde må være, at varetage klubbens og flyvepladsens interesser i forhold til kommune, myndigheder og sidst men ikke mindst naboerne. Det skal med andre ord være et kerneområde for klubberne, at sætte det gode naboskab på dagsordenen i lighed med andre nøgleposter i klubben som f.eks. en redaktør, en kasserer, en flyvechef o.s.v.

Friluftsrådet ?

DSvU har som medlemsorganisation af Friluftsrådet mulighed for, via De Grønne Råd i Friluftsrådets 23 kredse i Danmark, at påvirke det politiske system, opnå taletid, møde politikerne og skaffe sig alliancer og lydhørhed for de ønsker klubberne måtte stå med.

Alle kommuner i Danmark har oprettet såkaldte ”Grønne Råd”. Grønne Råd er et forum, hvor embedsmænd, politikere og medlemmer af bl.a. Friluftsrådet har mulighed for, i ro og mag, at drøfte sager før de tages op i byrådet og før der er truffet en endelig afgørelse, - der er med andre ord her en mulighed for at komme til orde, og opnå taletid for sin sag, før det står at læse i lokalavisen og på kommunens hjemmeside.

Hvornår skal vi begynde ?

DSvU opfordrer alle klubber til at udpege en repræsentant til denne opgave.

Send en mail med klubnavn , navn og email til undertegnede a.s.a.p.

Friluftsrådet’s 23 kredse afholder desuden Kredsrepræsentantskabsmøder nu i forårsmånederne, og det er derfor nu vi skal vise interesse og udnytte vores medlemskab.

Information og hvor og hvornår de enkelte kredse afholder Kredsrepræsentantskabsmøder kan findes på www.friluftsraadet.dk

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.