Der er dog fortsat behov for fokus på medlemsfastholdelse og rekruttering.

Fredag den 4. april offentliggjorde Danmarks Idrætsforbund medlemstallene for unioner og forbund. Svæveflyver Unionens tal for

Fakta vedrørende DIF-tal.

Det er klubberne der indberetter til DIF

De medlemmer der kan tages med i DIF-opgørelsen er medlemmer der:

  • har ret til at bruge klubbens faciliteter.
  • Har ret til at deltage i klubbens generalforsamling.
  • Har været medlem i mindst 3 måneder.
Dem man indberetter behøver ikke at være medlem af DSvU. Det betyder, at man kan indberette passive medlemmer, hvis de ellers opfylder punkterne ovenfor. Det samme gælder prøvemedlemmer.

 2013 var 2095 medlemmer. Det er en fremgang på 243 medlemmer i forhold til 2012 og 557 medlemmer i forhold til 2011.

Den medlemsmæssige fremgang skal dog ikke blive en hovedpude i rekrutterings- og fastholdelses arbejdet.Fremgangen fra 2011, skyldtes i høj grad en ændret opgørelsesmetode fra DIF, samt at DSvU og klubberne gjorde en indsats for at få registreret medlemmerne korrekt.

Fremgangen det sidste år, kan hovedsagligt tilskrives, at DaSK er blevet medlem og således bidrager med næsten 300 medlemmer, så der er ikke tale om at medlemmerne strømmer til klubberne, og der er derfor stadigvæk behov for en aktiv indsats på såvel rekrutterings- som fastholdelsesområdet.

DSvUs medlemsfremgang i DIF-registreringen får dog en positiv økonomisk konsekvens, da DIF for et par år siden, indførte en regel, hvor forbundene blev beskåret i deres tilskud, hvis de havde under 2000 medlemmer. Da DSvUs medlemstal nu er over 2000 medlemmer vil denne regel ikke være gældende for DSvUs tilskud fra DIF.

Og DSvU kan  glæde sig over, at antallet af piloter ikke ser ud til at være faldet, når vi sammenligner de to seneste kvartaler, med de samme kvartaler for et år siden. Samtidig var antallet af ansøgninger om S-certifikater også noget højere i 2013 end det har været de foregående år, så muligvis er udviklingen med faldende medlemstal ved at vende. Der er i hvert fald en del klubber, der godt kan klappe sig selv lidt på ryggen og fortsætte det og gode arbejde.

Top 5 - De største svæveflyveklubber:

1. DaSK 295
2. Nordsjælland 173
3. Midtsjælland 167
4. Vejle 119
5. Østsjælland 103

alt

 

Kommende begivenheder