DSvU er fortsat certificeret som grønt forbund under Danmarks Idræts Forbund.

alt

14 ud af 61 forbund under DIF bærer betegnelsen grønt forbund og Dansk Svæveflyver Union er ét af de 14 forbund.
Som grønt forbund skal unionen leve op til en række krav fra DIF:

- forbundet har udarbejdet egen miljøkodeks
- forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt
- forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver
- forbundet har udpeget en politisk valgt og en administrativ person, som klubberne kan henvende sig til på natur-, miljø- og planlægningsområdet
- forbundet tilskynder egne medlemmer til at deltage i lokalt arbejde på natur-, miljø- og planlægningsområdet
- forbundet arbejder med høringssvar på natur-, miljø- og planlægningsområdet med relevans for forbundet
- forbundet har med udgangspunkt i egen situation valgt et særligt indsatsområde efter aftale med DIF

DSvUs særlige indsatsområde i 2013 er ombygning af spil til en mere miljøvenlig teknologi. Det gælder både teknikken i selve spillet samt udskiftning af Wire til kunststofwire.

Det er andet år, at DSvU certificeres som grønt forbund.

Mere om grønt forbund:

Kommende begivenheder

26 sep
ETU møde, Arnborg
Dato 26. september 2023 18:00
7 okt
HB Møde, Arnborg, budget
7. oktober 2023 9:00
14 okt
NH Efterårssamling, Arnborg
14. oktober 2023 9:30 - 17:00
  • Ingen indlæg at vise.