Børneattester hvem, hvad, hvornår, hvordan, hvorfor og hvorfor ikke…

I de sidste 10 år har der været en forøget opmærksomhed omkring seksuelle krænkelser af børn. Det viste sig at en del pædofile havde brugt det frivillige foreningsliv som indgang til at få kontakt med børn. Derfor vedtog folketinget i 2005 en lov, hvor der blev stillet krav om at det frivillige foreningsliv indhenter børneattester på ”personale”, der har med børn at gøre. ”Personale” har ikke noget at gøre med et ansættelsesforhold, men gælder også frivillige i foreningen. Loven er flere gange blevet skærpet både med henblik på sanktioner og med henblik på hvilke funktioner i en forening, der er omfattet af lovgivningen.

For foreningen kan det få alvorlige konsekvenser ikke at følge lovgivningen. Loven giver nemlig hjemmel til at: udstede bøde, Undlade at udbetale kommunale tilskud, ekskludere foreningen fra DIF og specialforbundet, hvis ikke loven bliver fulgt.

For Svæveflyveklubberne har det givet lidt problemer, at loven i sin tekst retter sig mod aktiviteter der typisk er organiseret som holdaktiviteter. Det kan derfor være vanskeligt at finde ud af, hvilke funktioner der egentlig er omfattet af loven. Derudover har klubberne generelt ikke særlig mange medlemmer i den gruppe som loven beskæftiger sig med - DSvUs klubber havde i 2011 18 medlemmer der var under 13 år og vel et tilsvarende antal der var under 15 år. En del af disse medlemmer er oven i købet dele af familier der kommer i klubben, hvor enten far, mor eller begge forældre også er i klubben når barnet er der.

Disse fakta til trods er det vigtigt at fastslå, at reglerne om børneattester også omfatter svæveflyveklubberne og de personer der skal beskæftige sig med børn.

Hvis der ønskes yderligere oplysninger om dette emne, er man velkommen til at kontakte udviklingskonsulenten.

TLF.: 9627 5611
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Hvad er en børneattest ?

 • En børneattest for en person skal være med til at sikre, at voksne der er beskæftigede - som frivillige eller ansatte - ikke har været straffet for overgreb på børn

Hvordan indhenter man børneattester?

1. Hent blanket på borger.dk
2. Blanketten udfyldes
3. Blanketten underskrives af den der indhentes attest for - Der kan altså ikke indhentes oplysninger uden at den pågældende leder/instruktør giver sit samtykke.
4. Blanketten indsendes til:

Rigspolitiet
Juridisk Afdeling, Kriminalregisteret, Børneattester
Polititorvet 14
1780 København V


Hvem er omfattet af reglerne?

 • Foreninger skal indhente børneattest inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn

Bekendtgørelse 489 af 2012 § 1

Hvad nu hvis instruktøren, træneren eller lederen ikke vil give sit samtykke til at indhente oplysningerne?

 • Så må vedkommende ikke have en funktion, hvor der tale om direkte kontakt med børn. Men vedkommende kan godt fortsætte i en funktion, hvor der ikke er direkte kontakt med børn

 

Hvad er et barn i relation til børneattester?

 • En person der er under 15 år.

Bekendtgørelse 489 af 2012 § 1.

Hvilken personkreds er omfattet ?

 • Personer der har direkte kontakt med børn. Herunder trænere, instruktører eller ungdomsledere. Der kan dog også være andre personer, hvor der er krav om børneattest. DIF giver som eksempel at en person der passer baner eller en person der jævnligt passer en kiosk og dermed har en jævnlig kontakt med børn også kan være omfattet af reglerne.

Bekendtgørelse 489 af 2012 § 2.

Skal alle i klubben der kan få kontakt med børn have en børneattest?

 • Nej - Lovgivningen siger at er det under 3 tilfælde af kontakt (3 dage) eller en ferielejr af en uges varighed, skal der ikke indhentes børneattester. Dette er af DIF modificeret til at være 7 tilfælde (dage) med kontakt.

Bekendtgørelse 489 af 2012 § 2 stk. 2

Må vi flyve passagerflyvning med børn uden af piloten skal have børneattest?

 • Ja, hvis den samme pilot flyver mindre end 7 dage med det samme barn.

 

Skal alle vores instruktører have en børneattest?

 • Nej - kun dem der kan komme til at flyve med børn og som har en vagtturnes så antallet af flyvedage med børn kommer over 7 dage.

Skrivelse fra rigspolitiet til DSvU 2007

 

Vi vil i klubben gerne have, at alle vores instruktører har en børneattest, kan vi få det?

 • Nej - rigspolitiet må kun udstede attester til personer der skal beskæftige sig med børn.

Skrivelse fra rigspolitiet til DSvU 2007

Bekendtgørelse 218 af 2001 § 36.

Skal undervisere i teori have en børneattest.

 • Ja - hvis den samme underviser gennemfører lektioner for samme barn på 7 forskellige dage. Hvis barnet har forskellige instruktører og ingen af instruktørerne underviser mere end 6 dage, så skal man ikke have børneattest.

 

Jeg har hørt at DSvU er undtaget fra at søge om børneattester, fordi der ikke er så mange medlemmer, der er under 15 år. Er det rigtigt.

 • DSvU og dets klubber er underkastet den danske lovgivning uanset, hvor mange medlemmer vi har i målgruppen.

 

Skal man have børneattest selvom børnenes forældre også er på flyvepladsen.

 • Ja, det at forældrene færdes på flyvepladsen samtidig med børnene, fritager ikke instruktører og lignende for at have børneattest.

 

Vores vedligeholdelsesarbejde foregår i hold, hvis der er børn med på holdet, skal man så have børneattest?

 • Hvis vedligeholdelsesarbejdet strækker sig over mere end 7 dage, skal ALLE på holdet have en børneattest. Hvis der er tale om et par dages arbejde, er det ikke nødvendigt med børneattest.

 

Vi havde egentlig planlagt at et barn skulle have haft forskellige instruktører, men på grund af afbud, så er eleven kommet til at flyve med den samme instruktør på 7 forskellige dage - Hvad gør vi?

 • Indhenter en børneattest på instruktøren; børneattester kan indhentes op til 3 måneder efter at instruktøren har haft den første kontakt med barnet.

Bekendtgørelse 489 af 2012 §2 stk. 2

 

Kommunen truer med ikke at ville give os aktivitetstilskud og tilskud til lokaler fordi vi ikke har indsendt tro og love erklæringer om at vi indhenter børneattester. Kan den det ?

 • Ja - Ifølge folkeoplysningsloven skal foreningerne afgive erklæring om at man indhenter børneattester i forbindelse at foreningen ansøger om lokaler eller tilskud.

Lovbekendtgørelse 854 af 2011 §4 stk. 4

 

Skal vi også indsende tro og loveerklæring til kommunen, selvom vi ikke har medlemmer der er under 15 år og det faktisk står i vores vedtægter at vi ikke må have medlemmer der er under 15 år.

 • Ja! Det klubben svarer på, er at man lever op til lovgivningen. Så hvis man ikke har medlemmer under 15 år og man derfor ikke har søgt børneattester, så skal man alligevel indsende tro og love erklæringen, da man jo opfylder betingelserne i lovgivningen.

 

Hvad gør vi med de negative attester?

 • Attesterne er fortrolige og skal opbevares sikkert. I princippet kan attesten destrueres så snart den er indhentet. Bestyrelsen bør konstatere ved førstkommende møde, at der er indhentet attester og de alle var negative(dvs, der ikke findes domme vedrørende seksuelle krænkelser).
  (En ”positiv” børneattest betyder derimod, at personen er dømt for seksuelle krænkelser af børn og har overtrådt et eller flere punkter i straffeloven)

 

Er man underlagt tavshedspligt vedr. oplysninger i attesterne?

 • Ja - alle der har set attesterne er underlagt tavshedspligt. Dette gælder også efter at man er udtrådt af bestyrelsen. I særlige tilfælde, hvor der dannes rygter i en forening, må foreningen gerne oplyse forældrer om at der foreligger negative attester. Man må dog ikke angive CPR nummer på personer.

Bekendtgørelse 218 § 36 stk 3.

 

Kommende begivenheder

7 okt
HB Møde, Arnborg, budget
7. oktober 2023 9:00
14 okt
NH Efterårssamling, Arnborg
14. oktober 2023 9:30 - 17:00
24 okt
FC + UA, TEAMSMØDE
24. oktober 2023 19:00 - 21:00
 • Ingen indlæg at vise.