Billund TMA: Status 2011

 kdalogo rgb_jpg

 

Jan Schmeltz Pedersen, fra KDAs luftrumsudvalg, giver en status over arbejdet med Billund TMA 2012.

 alt

Efter mødet i Trafikstyrelsen den 9. november 2011 er det tid til en opsummering.

 Vi har ikke opnået:

 • At forhindre luftrum C i hele Billund TMA.
 • At forhindre luftrum kategori C inden for Billund CTR mellem 1500’ og 2500’.
 • At forhindre transponderkrav i transitområderne T1(henover Billund CTR) og TW (en kasse strækkende sig fra område Bolhede til område Tarm).
 • At forhindre, at undergrænsen for T1 bliver 3000’ isf. 2500’. Det er en konsekvens af, at TMAet bliver luftrum klasse C, hvorfor der kræves 1000’ separation mellem missed approach 2000’ og svævefly i T1.
 • At forhindre et låg over en stor del af vores primære flyveområde.
 • At forhindre en indsnævring af tragterne.
 • At forhindre at mellemniveau TMA 2500’ udvides en smule mod nord.
 • At få prioritet til FL55 i alle øvre områder.
 • At få prioritet i tragt nord og syd for fly uden transponder

Vi har endnu ikke klarhed over:

 • Om Billund Svæveflyveklub får adgang til direkte stig igennem 1500’.
 • Om der bliver en overgangsperiode for transponderkravet.
 • Om der bliver svæveflyveområder ved Børkop og Sdr. Omme.
 • Om området Brande bliver forøget ud til Østbirk.
 • Om T1 bundgrænsen på 3000’ kan indsnævres til 3NM nord og syd for banen isf. 10 km.
 • Om område Vorbasse kan blive svæveflyveområde eller transitområde.

samt i forhandling med Naviair:

 • Hvorledes vi skal håndtere åbning/lukning af svæveflyveområderne.
 • Hvorledes vi skal håndtere prioriteringen af områderne op til FL50.
 • At få prioritet til at krydse T1 og TW for fly med transponder.

Vi har opnået:

 • At få svæveflyveområder FL45 – FL 70 hele vejen uden om TMA området fra 2500’, kaldet Tarm, Brande, Horsens, Hedensted, Kolding, Gesten, Vorbasse, Bramminge og Outrup. Det vigtige ved at få designeret svæveflyveområder er, at der kan flyves uden transponder.
 • At få prioritet til FL50 i alle øvre områder bortset fra områderne Hedensted og Outrup.
 • At få prioritet til FL60 i område Brande.
 • AT få et svæveflyveområde Hammer større end i dag.
 • At bibeholde områderne Bolhede og Bolhede vest 2500’-FL70.
 • At få et transitområde vest, der letter muligheden for flyvning til og fra Bolhede, idet Naviair har forklaret, at ved at have flyene inden for en bestemt afgrænsning, selv om svæveflyet har transponder, letter eller endog muliggør, at der kan gives klarering.
 • At område Gesten inkluderer et stykke mod nord henover tragt syd.
 • At sydgrænsen for TMA for mellemniveau 2500 - FL45 er rykket betydeligt mod nord således at området omkring og syd for Gesten går til FL45 i stedet for 2500’.
 • At TMA østgrænsen for mellemniveau 2500 - FL45 er rykket mod vest, hvilket sammen med et område Børkop forbedrer muligheden for flyvning øst om Billund op til FL45 uden transponder og kun med klarering i område Børkop.
 • At TMA vestgrænsen for mellemniveau 2500 - FL45 er rykket mod øst, således at der ved østenvind er mulighed for at flyve vest om Billund op til FL45 uden transponder og uden klarering.
 • At TMA nordvestgrænsen for mellemniveau 2500 - FL45 er rykket ind mod sydøst til den gamle TMA grænse, hvorved der er mulighed for at flyve til FL45 i vores ”gamle” område ned til og med Ølgod øst om R39 og endda med en smal korridor øst om R40.
 • At den vestlige del af tragt nord er flyttet mod nordvest i sted for mod nord, således at der lettere kan flyves ind til T1, og således at det gode svæveflyveområde bl.a. ind til Blåhøje kan udnyttes.

Vedrørende transponderkravet i T1 og TW:
Vi kan forudse en investering på 3-4 mill. kroner, eller at mange svæveflyejere ikke vil investere op mod kr. 20.000 blot for at flyve gennem T1 og TW. Desuden vil det formodentlig, når fuldt transponderkrav er indført, blive umuligt at flyve DM opgaver gennem T1, fordi vi nok ikke kan forlange, at deltagere har transponder.

Argumenterne for transponderkravet er først og fremmest, at ved fejlnavigering (svæveflyet eller trafikflyet) vil trafikflyet få TCAS advarsel (TA traffic alert) og/eller flyveordre (TR traffic resolution), samt at Billund ATC har fuld kontrol over, hvor svæveflyene er.

Det har været argumenteret, at vi vil blokere ATC radaren med for mange signaler, men det afvises af Naviair.

For svævefly piloten er der alt andet lige dog også en flyvesikkerhedsmæssig fordel i at blive genkendt af anden trafik og ATC.

Jeg har det håb, at der med tiden vil komme billigere transpondere på markedet, eller at FLARM får udviklet en transponder som add-on til FLARM enheden. Allerede i dag kan PowerFlarm se alle fly med mode C/S transponder, men den kan ikke sende et signal, der kan ses, hverken på transponder eller på ADS-B niveau.

Der skal findes en løsning for Billund Svæveflyveklub. KDA har allerede gjort opmærksom på, at en indespærring af Billund Svæveflyveklub er helt uacceptabelt, og at det vil resultere i, at KDA ikke længere forhandler men vil benytte sig af alle tænkelige forbindelser til både politikere og presse.