Luftrum Billund: Høringssvar fra KDA og DSvU

I sagen om luftrum Billund, har KDA repræsenteret DSvUs interesser. KDA har 12. september afleveret sit høringssvar til Trafikstyrelsen, under et møde mellem trafikstyrelsen og unionerne.

Af høringssvaret fremgår det, at der har været en tæt dialog og forhandling mellem KDA og Naviair og at man egentlig var indstillet på, at aflevere en fælles indstilling til trafikstyrelsen. Sidst i juni måned var parterne nået frem til et forhandlingsresultat, der skulle danne udgangspunkt for denne indstilling. Desværre viste det sig, at Naviairs forhandlere blev underkendt af deres organisation, hvorefter det er blevet nødvendigt, at KDA selv indsender et høringssvar, ligesom Naviair også gør det.

KDAs høringssvar er langt hen ad vejen loyalt overfor de møder og konklusioner, man oprindeligt var nået frem til sammen med Naviair. Men da Naviair har ændret holdning til nogle punkter der er væsentlige for svæveflyvere, afspejles dette også i KDAs høringssvar.

KDA stiller i høringssvaret spørgsmålstegn ved om der overhovedet er behov for at udvide Billund TMA:

  • Der er ikke behov for at udvide Billund TMA og gøre det meste til luftrum kategori C. Trafikstyrelsen og Naviair er på trods af gentagne opfordringer ikke fremkommet med nogen som helst dokumentation for behovet.

KDA fremhæver endvidere, at trafikstyrelsen ikke har kunne verificere Naviairs postulat om flere indrapporterede hændelser, men at der tværtimod kun foreligger én rapport om et Near-by miss, og at denne hændelse fandt sted i et områder der hverken er omfattet af det nye eller gamle TMA Billund.

 KDA har også et ønske om følgende tilføjelse:

  •  Dansk Svæveflyver Union, svæveflyveklubberne og individuelle svævefly vil have prioritet til områderne i månederne april-september, således at områderne efter behov åbnes af Dansk Svæveflyver Union

 Endelig finder KDA det uacceptabelt at Danmark bliver skåret midt over af et transponder krav i T1.

Dokumenter i forbindelse med KDAs og DSVUs høringssvar.

pdf  Høringssvar KDA

icon Høringssvar DSvU

pdf   pdf Udkast fra Naviair

Andre artikler vedr. luftrum Billund