DM 2018

Dansk Svæveflyver Union har hermed fornøjelsen at invitere til Danmarksmesterskaber 2018 i
Klub-, Standard-, 15-meter-, 18-meter- og 2-sædet klasse.

Konkurrencen foregår på Svæveflyvecenter Arnborg i perioden fra Kristi Himmelfartsdag til Pinsedag, den 10. til 20. maj 2018 begge dage inklusive. Den 21. maj bruges som alternativ konkurrencedag, hvis der ikke er en gyldig konkurrence den 20. maj.

Der konkurreres om danmarksmesterskaberne i de nævnte klasser, herunder om indplacering på nationalholdet 2019.

Fra nationalholdet 2019 vil der blive udtaget piloter til EM 2019 jfr. reglerne for udtagelse i UHB gruppe 713.

Det skal bemærkes at reglerne for udtagelse er blevet opdateret siden 2016. Blandt andet justeringer for klubklasse handicap. Se UHB gruppe 739.

Tilmelding skal ske via DM-hjemmesiden dm.dsvu.dk

Deltagergebyret er 1.900 kr., som faktureres medio april 2018.

Tilmeldingsfristen er 1. april 2018. Ved tilmelding efter denne dato skal der betales et eftertilmeldingsgebyr på 500 kr. Ved afbud efter den 1. april tilbagebetales kun 1.500 kr.

Vi vil gerne sikre tilstrækkelig slæbekapacitet. Derfor er det vigtigt, at alle overholder tilmeldingsfristen. Prisen på flyslæb kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt.

I lighed med de tidligere år vil der før DM søges afholdt en lille træningskonkurrence. Den vil være åben for alle, der flyver fra Arnborg de 5 dage før selve DM starter.

Konkurrencen afholdes i henhold til reglerne i UHB gruppe 730-739. Heraf fremgår også hvilke krav, der stilles til piloterne og udstyr.

Det er obligatorisk at dokumentere flyvningerne ved hjælp af IGC-godkendte GPS-loggere. Nyt i år er kravet om FLARM installeret i alle deltagende fly, af sikkerhedsmæssige grunde.

I forbindelse med tilmeldingen skal en IGC fil fra den primære logger uploades via DM-hjemmesiden. Flyves med sekundær logger også, ønskes ligeledes også en fil fra den.

Skiftes logger frem til konkurrence start eller under konkurrencen, skal deltageren sikre, at konkurrenceledelsen har en IGC fil fra den logger, der ønskes anvendt.

Piloternes IGC-filer kan offentliggøres til sportslige formål.

Der kan deltage max. 70 fly. Ved flere tilmeldinger udtages piloter efter regler i UHB gruppe 732.

DM-chef er Ulrik Eilert.

Med venlig hilsen

Dansk Svæveflyver Union

Klaus Vang